منو

پاسخ به سؤال‌های اساسی دیجیتال مارکتینگ

مدت زمان: 50 دقیقهتعداد قسمت ها‌:‌ 4

1

مدت : 15 دقیقه

2

مدت : 14 دقیقه

3

مدت : 12 دقیقه

4

مدت : 8 دقیقه

پاسخ به سؤال‌های اساسی دیجیتال مارکتینگ

استاد دوره: اوژن استوار

مدت زمان دوره: 50 دقیقه

جلسه پرسش و پاسخ استاد اوژن استوار با مخاطبان برنامه پایش پلاس در شبکه ایران کالا؛ در این برنامه اوژن استوار به سؤال‌هایی اساسی درباره مباحث مربوط به دیجیتال مارکتینگ پاسخ می‌دهد و برخی از کسب و کارهای نوپا و یا درحال راه‌اندازی را برای ایجاد و یا تصحیح برنامه دیجیتال مارکتینگ راهنمایی می‌کند.