منو

دوره توسعه مالی - بخش سوم

مدت زمان: 145 دقیقهتعداد قسمت ها‌:‌ 10

1

مدت : 14 دقیقه

2

مدت : 10 دقیقه

3

مدت : 16 دقیقه

4

مدت : 12 دقیقه

5

مدت : 9 دقیقه

6

مدت : 18 دقیقه

7

مدت : 17 دقیقه

8

مدت : 14 دقیقه

9

مدت : 14 دقیقه

10

مدت : 15 دقیقه

دوره توسعه مالی - بخش سوم

استاد دوره: جاوید مقدم

مدت زمان دوره: 145 دقیقه

در این دوره، استاد مقدم ابتدا به استراتژی‌های قرارگیری در مسیر موفقیت فردی می‌پردازد و پیشینه‌ای برای طرح مباحث توسعه مالی می‌سازد. سپس در بخش‌های بعدی با طرح مباحث مربوط به رشد مالی کسب و کارها، سرفصل‌های دوره یک ماهه خود را تکمیل می‌کند. این دوره به تمامی کارآفرینان و افرادی که سوودای کارآفرینی و نوآفرینی را در سر می‌پرورانند توصیه می‌شود.
• ویدئوی اول: ادامه هوش مالی نوع سوم؛ مازاد بودجه
• ویدئوی دوم: مفاهیم عرضه و تقاضا، نمودار قیمت تعادلی
• ویدئوی سوم: هوش مالی نوع چهارم؛ تقویت پول
• ویدئوی چهارم: ادامه مباحث تقویت پول؛ مفهوم کنترل
• ویدئوی پنجم: جمع‌بندی مفاهیم تقویت پول
• ویدئوی ششم: هوش مالی نوع پنجم( بهبود اطلاعات مالی)
• ویدئوی هفتم: چند راهکار در طبقه‌بندی اطلاعات
• ویدئوی هشتم: یکپارچگی مالی
• ویدئوی نهم: جمع‌بندی مطالب مربوط به هوش مالی و گزارش مالی
• ویدئوی دهم: جمع‌بندی کلی مطالب