منو

مهارت‌های فردی؛ هدف‌گذاری

مدت زمان: 59 دقیقهتعداد قسمت ها‌:‌ 6

1

مدت : 15 دقیقه

2

مدت : 7 دقیقه

3

مدت : 12 دقیقه

4

مدت : 9 دقیقه

5

مدت : 10 دقیقه

6

مدت : 4 دقیقه

مهارت‌های فردی؛ هدف‌گذاری

استاد دوره: مصطفی طاهری

مدت زمان دوره: 59 دقیقه

این دوره، اولین بخش از سری دوره‌های استاد طاهری درباره مفاهیم مربوط به توسعه مهارت‌های فردی است. مخاطب این دوره برای برداشتن گام اول تغییرات فردی آماده می‌شود؛ این گام اولیه به ایجاد هدف و گمانه‌زنی در مورد آرزوهای فردی اختصاص دارد. همانند سایر دوره‌های استاد طاهری، این دوره هم به تمامی صاحبان مشاغل، کارمندان و همه نوآموزان مشتاق ورود به بازار کار پیشنهاد می‌شود.