منو

دانلود اپلیکیشن ماهرشو

دانلود نسخه اندروید

دسته بندی های منتخب

دوره های برتر

مشاهده همه
نقش اعتماد به نفس در فروش

نقش اعتماد به نفس در فروش

استاد دوره : طاهری مدت زمان دوره : 154 دقیقه

بازاریابی با بازخورد مستقیم(بازاریابی زنبوری)

بازاریابی با بازخورد مستقیم(بازاریابی زنبوری)

استاد دوره : ساعی مدت زمان دوره : 236 دقیقه

هدفگذاری در فروش

هدفگذاری در فروش

استاد دوره : طاهری مدت زمان دوره : 55 دقیقه

مشتری مداری و نقش ان در فروش

مشتری مداری و نقش ان در فروش

استاد دوره : سیابیذزاده مدت زمان دوره : 58 دقیقه

نقش ارتباط سازی در فروش

نقش ارتباط سازی در فروش

استاد دوره : بیگوند مدت زمان دوره : 66 دقیقه

نقش عواملی مانند مهارت.شخصیت و EQدر فروش

نقش عواملی مانند مهارت.شخصیت و EQدر فروش

استاد دوره : بیگوند مدت زمان دوره : 41 دقیقه

جدید ترین دوره ها

مشاهده همه

بازاریابی با بازخورد مستقیم(بازاریابی زنبوری)

استاد دوره : ساعی مدت زمان دوره : 236 دقیقه

چگونه یک فروشنده موفق بشویم؟

استاد دوره : طاهری مدت زمان دوره : 18 دقیقه

نقش اعتماد به نفس در فروش

استاد دوره : طاهری مدت زمان دوره : 154 دقیقه

هدفگذاری در فروش

استاد دوره : طاهری مدت زمان دوره : 55 دقیقه

مشتری مداری و نقش ان در فروش

استاد دوره : سیابیذزاده مدت زمان دوره : 58 دقیقه

نقش عواملی مانند مهارت.شخصیت و EQدر فروش

استاد دوره : بیگوند مدت زمان دوره : 41 دقیقه